Thema-avonden

Op aanvraag verzorgen we tijdens thema-avonden van professionele opdrachtgevers, zoals scholen of kinderdagverblijven, een presentatie over opvoeding. Onze kennis en expertise zetten we graag in als het thema aandachtsgebieden omvat zoals:

– de ontwikkeling van het jonge kind
– de basisschoolleeftijd
– de puberleeftijd
– ontwikkelingsstoornissen nader belicht (autisme, ADHD)
neurofeedback of andere specifieke thema’s

Werkwijze

In overleg met de opdrachtgever brengen we de doelstelling en de doelgroep voor de betreffende thema-avond in kaart. Op basis daarvan stellen we een presentatie op maat samen. Neem voor meer informatie contact met ons op.