REMWEG-methode

REMWEG is een begeleidingsmethode voor impulsieve, drukke kinderen met aandachtsproblemen.

Bij deze kinderen lijkt de REM waarmee ze hun impulsen kunnen beheersen WEG te zijn; ze kunnen niet voor langere tijd geconcentreerd aan een taak blijven werken.

Ze stappen vaak over op een volgende activiteit, zonder de vorige af te maken. Ze laten zich gemakkelijk afleiden en zijn vaak ook motorisch onrustig.

 

Kinderen leren het zelf doen

Individuele begeleiding biedt uitkomst. In vijf consulten op de praktijk leren we kinderen vaardigheden aan om hun impulsiviteit te verminderen en hun concentratie te verbeteren.

Ook leren we ze hoe ze problemen zelf kunnen oplossen.

De REMWEG-methode leidt ertoe dat kinderen zich beter kunnen concentreren op leertaken zoals rekenen en spelling.

Maar het helpt hen ook om zich beter te concentreren bij alledaagse zaken zoals de tafel dekken, de kamer opruimen en moeiteloos omgaan met leeftijdsgenoten en volwassenen.

Binnen de klassensituatie worden indien nodig de stappen voor het organiseren en plannen van werkmomenten bij leerlingen van groep 3 t/m 5 gevisualiseerd middels de Meichenbaum pictogrammen (berenaanpak). Voor de bovenbouwleerlingen wordt gebruik gemaakt van de pictogrammen van de Remweg.

Oudercursus

Omdat kinderen deel uitmaken van een groter geheel, betrekken we bij voorkeur ook de directe omgeving van het kind bij de REMWEG-behandelmethode.

Dat doen we onder meer met de REMWEG-cursus voor ouders dan wel middels individuele gesprekken met ouders.

Hierin krijgen zij een set handvatten om thuis hun kind goed te begeleiden.