Opvoeden bij een ontwikkelingsstoornis

Heeft je kind last van een ontwikkelingsstoornis, dan doet de opvoeding een ander beroep op je. Het is dan vaak zoeken naar de juiste manier om aan te sluiten bij de behoeften van je kind. Zowel opvoedingsondersteuning als oudercoaching (op afstand) kan ouders én kinderen helpen om balans aan te brengen in het gezin.

Ontwikkelingsstoornissen

Stoornissen die net wat meer van je vragen als ouder, zijn bijvoorbeeld:

Meer weten = meer kunnen

In de gesprekken die we met ouders voeren, gaan we dieper in op de ontwikkelingsstoornis. Want wat betekent die eigenlijk voor jullie als ouders? En voor jullie kind? Hoe beïnvloedt de stoornis het dagelijks leven of het gedrag van iedereen binnen het gezin?

Indien gewenst werken we toe naar een situatie waarin ouders meer kennis krijgen over de problematiek en accepteren dat hun kind de stoornis heeft. Dat leidt er namelijk toe dat je je houding ten aanzien van je kind en de opvoeding positief kunt aanpassen.

Praktische ondersteuning

We besteden ook aandacht aan de structuur die je kind mogelijk nodig heeft. We helpen je daarbij, ook praktisch door bijvoorbeeld pictogrammen (plaatjes van activiteiten) te maken die thuis gebruikt kunnen worden.

ADHD/ADD

Heb je een kind met ADHD of ADD? Kijk dan vooral naar ons totaalaanbod in behandeling van deze problematiek.