Geschikt voor kinderen en volwassenen

Neurofeedback is geschikt voor kinderen vanaf zes jaar en voor volwassenen met concentratieproblemen en/of slaapproblemen.

Educadora richt zich specifiek op neurofeedback voor kinderen, maar heeft ook alle expertise in huis om volwassenen te behandelen.

 

Brein in ontwikkeling

Juist voor kinderen blijkt neurofeedback een goede uitwerking te hebben omdat hun brein nog volop in ontwikkeling is. Het ‘stroomlijnen’ van hun hersengolven leidt tot zeer goede resultaten bij de aanpak van bijvoorbeeld slaapproblemen, sociaal-emotionele problemen of concentratieproblemen/AD(H)D. Zodra de hersenen hebben geleerd om normaal te functioneren, is het effect meestal blijvend.