Oudercursus Zet mij even op pauze

  • Heeft je kind concentratieproblemen?
  • Vergeet je kind regelmatig zijn gymtas?
  • Merk je dat je kind maar moeilijk kan stoppen met activiteiten en er hierdoor vaak conflicten ontstaan?
  • Heeft je kind moeite met onrecht en gaat dat gepaard met emotionele uitbarstingen?
  • Wil je graag meer zicht krijgen op het gedrag van je kind en hoe je een betere band kunt opbouwen met je kind?

Lees dan nu verder over onze oudercursus

In de cursus ‘Zet mij even op pauze’ gaan we aan de slag met een groep ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd met kenmerken van (of een diagnose) ADHD.

In de oudercursus ligt het accent op psycho-educatie (we leren je meer over ADHD en wat dat betekent voor jouw kind en gezin). Daarnaast gaan we samen aan de slag in het bijstellen of veranderen van jouw opvoedingsvaardigheden. De cursus is gebaseerd op leertheoretische principes en de empowermentgedachte. Dat wil zeggen dat we trachten jou krachten als ouder te vergroten, we maken je als ouder(s) experts van je eigen kind. Naast kennisoverdracht, wordt er vooral opvoed-praktisch samen aan de slag gegaan door ervaringen uit te wisselen en het maken en bespreken van huiswerkopdrachten.

Praktische informatie

Cursusduur: 6 bijeenkomsten en een terugkomsessie

Data: 18 september, 2 oktober, 16 oktober, 30 oktober, 13 november, 27 november (2017)

Aantal deelnemers: minimaal 6 personen, maximaal 12 personen

Kosten: 595,- euro per stel / 450 euro voor een ouder

Locatie: Gemeente Boxtel (locatie nog nader te bepalen)

Trainers: Suzanne van der Star (Educadora)

Aanmelden: Download ons inschrijfformulier_zet_mij_even_op_pauze 2017 

of via onderstaande button van de oudercursus

 

Klik hier voor begeleidingsmogelijkheden en trainingen voor leerkrachten / scholen

450.00595.00