ADHD/ADD begeleiding

Kinderen met aandacht- en concentratieproblemen zijn zeer gebaat bij professionele begeleiding. Educadora biedt op een laagdrempelige manier begeleiding op maat voor kinderen met AD(H)D, hun ouders en aan leerkrachten op school.

ADHD staat voor ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’. ADD betekent ‘Attention Deficit Disorder. Meer informatie lezen over ADHD/ADD?

Je kind is op zijn gemak

Kinderen zijn van harte welkom in de kleinschalige praktijk van Educadora. We zorgen ervoor dat ze zich snel op hun gemak voelen. Daar hoort ook bij dat we een individuele begeleidingsvorm uitkiezen die naadloos bij je kind en zijn probleem of klachten aansluit.

Bij het individueel begeleiden van kinderen met ADHD en ADD (aandacht- en concentratiestoornissen) beschikken we over de volgende begeleidings- en behandelmethoden:

Neurofeedback
Cogmed Werkgeheugen Training
Training zelf plannen voor jongeren met ADHD, neem voor meer informatie even contact op.
REMWEG
Berenaanpak

Deze begeleidingsmogelijkheden kunnen afzonderlijk of in combinatie met elkaar worden ingezet.

Begeleiding ouders

Met regelmaat worden er lezingen, workshops en oudercursussen gegeven.

Kijk hier voor het aanbod voor ouders
Nieuw sinds 2016 in ons aanbod is de oudertraining ‘Zet mij even op pauze’.
Speciaal voor ouders met kinderen met ADHD.

Begeleiding scholen en samenwerkingsverbanden

In de begeleiding van het individuele kind is samenwerking met ouders en leerkrachten vaak aan te bevelen om het meeste effect te bereiken. We staan dan ook open om met alle betrokkenen contact te onderhouden.

Scholen en samenwerkingsverbanden die op casusniveau extra ondersteuning wensen kunnen middels een arrangement, Educadora inschakelen om te observeren en een plan op maat te maken voor de betreffende leerling. Naast het aanbod op leerlingniveau kan Educadora ook op vraag van scholen of samenwerkingsverbanden ingezet worden voor lezingen, workshops of trainingen op het gebied van aandacht- en concentratieproblemen, executieve functies en prikkelverwerking.
Kijk hier voor het aanbod voor leerkrachten