Wat is werkgeheugen?

Ben je wel eens naar de winkel gegaan zonder een boodschappenlijst, je denkt dat je alles wat je nodig hebt, onthouden had … maar ontdekt toen je thuis kwam dat je verschillende produkten bent vergeten? Als dat zo bij jou het geval is dan heb je de beperkingen van je werkgeheugen ervaren.  Het werkgeheugen is de mentale notitie die we gebruiken voor het bijhouden van informatie totdat we deze informatie nodig hebben om het te gebruiken.

Het werkgeheugen is de sleutel tot het leren.

Hier zijn vijf manieren waarop kinderen gebruik maken van het werkgeheugen bij het leren

  1. Het werk geheugen en toegang tot informatie

Er zijn twee soorten werkgeheugen: auditief geheugen en visueel-ruimtelijke geheugen. Het auditief geheugen registreert wat je hoort, terwijl visueel-ruimtelijk geheugen vangt wat je ziet.In het werkgeheugen wordt niet alleen informatie opgeslagen voor later gebruik. Het moet worden ook worden benaderd als er nieuwe informatie komt en ook dat moet weer tijdelijk worden opgeslagen.

Stel de leerkracht leest een redactiesom op. De kinderen moeten dan alle getallen in het hoofd kunnen onthouden en achterhalen welke bewerking ze moeten gebruiken om de som uiteindelijk op te lossen.

Kinderen met een zwak werkgeheugen hebben moeite met het vast houden van die binnenkomende informatie. Dit betekent dat ze minder informatie tot hun beschikking hebben om mee te werken wanneer zij de som moeten oplossen.

Deze kinderen weten prima hoe ze een wiskundige berekening moeten doen, maar ze hebben moeite om de informatie over de som te onthouden. Ze missen derhalve de aanwijzingswoorden die aangeven welke bewerking ze dienen te gebruiken. Daarnaast vraagt het van deze kinderen ook veel om in diezelfde tijd de cijfers te onthouden en naar nieuwe informatie te luisteren.

 

  1. Werkgeheugen en instructies onthouden

Kinderen vertrouwen op zowel inkomende informatie en informatie die is opgeslagen in het werkgeheugen wanneer ze een activiteit of taak gaan doen. Als je kind een zwak werkgeheugen heeft, dan is het moeilijk om te jongleren met beide informatiebronnen. Hierdoor is het voor jouw kind een uitdaging om aanwijzingen of opdrachten die complex zijn en uit meer stappen bestaan te volgen en te maken.

Kinderen met een zwak werkgeheugen hebben moeite om in het achterhoofd te onthouden wat er daarna komt. Ze doen wat er nu in hen op komt. Zo kan je kind bij een dictee problemen ondervinden in het onthouden van wat de zin was die opgeschreven moet worden, maar ook in het herinneren hoe de woorden in de zin gespeld dienen te worden. Er moet namelijk uit meerdere bronnen in het werkgeheugen informatie gekoppeld worden.

 

  1. Werkgeheugen en aandacht

Het gedeelte van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor het werkgeheugen is ook verantwoordelijk voor focus en concentratie. Het werkgeheugen helpt je kind te herinneren wat hij of zij nodig heeft om aandacht te besteden aan een taak. Neem bijvoorbeeld het doen van een staartdeling bij rekenen. Je kind doet niet alleen een appel op het werkgeheugen om te komen tot het antwoord, maar ook om zich te concentreren op al de stappen die nodig zijn bij het krijgen van het juiste antwoord.

Kinderen met een zwak werkgeheugen hebben moeite om bij de taak te blijven om tot het eindresultaat te komen. Je zou het leren kunnen vergelijken met een kamer binnen lopen en al niet meer weten wat je daar ging doen.

 

  1. Het werk geheugen en leren Lezen

Het werkgeheugen is verantwoordelijk voor veel van de vaardigheden die kinderen gebruiken om te leren lezen. Het auditief werkgeheugen helpt kinderen om de klanken aan de letters te verbinden om woorden te maken. Het visuele werkgeheugen helpt kinderen te herinneren hoe woorden eruit zien, zodat ze de woorden in een zin herkennen.

Wanneer het werkgeheugen goed functioneert dan kan je kind onthouden bij elk woord dat gezien wordt, hoe het klinkt. Dit helpt je kind om met minder aarzeling te lezen en zo wordt je kind als een vloeiende lezer. Het leren lezen is een minder soepel proces voor kinderen met een zwak werkgeheugen.

 

  1. Het werk geheugen en het leren van wiskunde

In staat zijn om wiskundige problemen op te lossen, hangt af van een aantal vaardigheden die voortbouwen op elkaar als bouwstenen. Het blok aan de onderkant is het vermogen om te herkennen en te reproduceren van geleerde patronen. Het is de basis voor het volgende blok: het zien van patronen in getallen, deze te onthouden en het toepassen van elementaire wiskunde feiten.

Het onthouden, sequentieren en visualiseren van informatie is allemaal moeilijk voor een kind met zwakke werkgeheugen vaardigheden.

 

Het goede nieuws: er zijn manieren om je kind te helpen!

Het hebben van een zwak werkgeheugen zorgt voor belemmeringen in het leren. Je kunt proberen het werkgeheugen te stimuleren en verbeteren met het spelen van kaartspellen. Lees hier nog meer tips om het werkgeheugen een boost te geven.

Is er sprake van een werkgeheugen probleem? Check hier de vragenlijst voor het krijgen van een indicatie.

Lees dan ook eens de informatie over onze werkgeheugen training COGMED

Met hulp van jou als ouder en ondersteuning op school, kan je kind bouwen aan zijn werkgeheugen vaardigheden, zodat het leren minder conflicten geeft.