10 Tips om je kind te motiveren

 

 

Kinderen met ADHD (maar ook volwassenen) hebben soms moeite om de intrinsieke motivatie op te brengen voor saaie en terugkerende taken. Er is dan veel stimulans van buitenaf nodig.

Onder intrinsieke motivatie verstaan we het vanuit interesse en met plezier afronden van een opdracht of activiteit zonder de noodzaak van externe beloning.

Soms hebben kinderen steun nodig bij het opbrengen van intrinsieke motivatie. Sommige kinderen kun je motiveren door een beloning in het vooruitzicht te stellen.

 

Maar hoe kun je dan toch die intrinsieke motivatie aanwakkeren bij kinderen?

 1. Onafhankelijk denken

  Laat je kind een vaardigheid kiezen waarin hij zich wil verbeteren. Laat je kind vervolgens beschrijven of vertellen wat het heeft gedaan om zichzelf hierin te ontwikkelen en verbeteren.

 

 1. Zorg voor keuzes

  Kinderen kunnen meer intrinsiek gemotiveerd zijn als ze inspraak hebben in de manier waarop ze mogen toewerken naar een doel. Probeer er geen verplichting van te maken, laat je kind uit een aantal activiteiten een keuze maken, het voelt zich dan ook zelf verantwoordelijk en serieus genomen.

 

 1. Zelf richting bepalen

  Laat je kind iets doen waarvan het het gevoel heeft dat het het kan en leer je kind op deze wijze zelfstandig succes ervaringen opdoen.

 

 1. De kracht van positief denken

  Het hebben van een “ik kan” houding kan een kind enorm helpen om meer vertrouwen en motivatie op te wekken. Help je kind om positief over zichzelf te denken.

 

 1. Coöperatief leren

  Kinderen kunnen zich meer gemotiveerd voelen wanneer ze mogen samenwerken met andere studenten om een nieuwe vaardigheid aan te leren.

 

 1. Stel vragen

  Moedig kinderen aan om zelf na te denken in plaats van antwoorden te voorzien voor hen.

 1. Houd het leuk, een zekere mate van concurrentie mag

  De meeste kinderen willen winnen, het geeft hen een trots gevoel als ze dat doen.

 

 1. Focus je op je persoonlijk record

  Vergelijk de prestaties van je kind niet met die van anderen, maar daag je kind uit om zich ten op zichte van de vorige keer te verbeteren.

 

 1. Plan samen

  Overleg met je kind welk doel je kind wil gaan stellen? Bespreek samen welke opties beschikbaar zijn om het doel te bereiken en maak samen een plan van aanpak van wat misschien het beste zal werken.

 

 1. Leer je kind

  Als je met je kind een vaardigheid oefent, leg dan aan je kind uit wat het effect is en het doel is van het oefenen van de vaardigheid en laat zien welk proces al gelopen is, wat al gelukt is. Zo leert je kind dat door oefenen, vaardigheden verbeterd kunnen worden en kan motivatie toenemen.

Geef een reactie