Grenzen stellen bij je kind met ADHD

Ieder kind heeft wel eens moeite om zich aan de regels te houden. Ieder kind zoekt wel eens de grenzen op.

Kinderen met ADHD doen dit echter meer dan een gemiddeld kind.

Hetgeen dus ook het geduld van menig ouder met een ADHD kind op de proef stelt, laat staan hoeveel energie het hen dagelijks kost om enigszins alles in goede banen te laten leiden.

 

Je kind met ADHD meer discipline bijbrengen, hoe doe je dat?

Zoals inleidend al gezegd  vraagt een kind met ADHD veel geduld, maar dan ben je er nog niet! Ook doorzettingsvermogen en creativiteit (om snel op de impulsieve reacties van je kind te kunnen reageren) zijn onontbeerlijk in  de begeleiding van je ADHD kind.

In deze blog wordt ingezoomd op de 5 meest voorkomende problemen met regels en grenzen stellen waar ouders met een kind met ADHD mee kampen

 

  1. Mijn kind weigert te doen, wat hem of haar is gezegd

Dagelijkse terugkerende activiteiten blijven een strijd geven, denk hierbij aan opstaan, aankleden, huiswerk maken, tas inpakken, bedtijd. Uiteindelijk luistert je kind wel, maar heeft het allen veel energie gekost. Wil je hier ook graag verandering in zien bij jouw kind?

Maak met je kind samen een weekplanning en vul daarop in op welke tijden welke activiteiten verwacht worden en beloon je kind als het na aansporen en verwijzen naar de planning hier serieus mee aan de slag gaat. Leer je kind een routine aan op deze manier. Elke dag bijvoorbeeld starten met huiswerk om 16.00 en in het weekend om 10.00 uur. Ook vaste bedtijden helpen je kind. Vaste tijd naar boven en vaste tijd dat de lamp uitgaat.

Natuurlijk zal dit niet meteen goed gaan en kost het implementeren van deze structuur een paar weken, neem die tijd er ook voor.

  1. Mijn kind is niet gevoelig voor sancties (straf)

Kinderen met ADHD hebben er baat bij als het gevolg, de sanctie meteen volgt na het gedrag wat je niet goedkeurt. Andersom dient een beloning ook meteen te volgen op het moment waarop het kind het juiste gedrag laat zien. Denk ook goed na over de in te zetten consequentie, je kind moet nog wel het gevoel hebben, iets goed te kunnen doen, dus niet te lang ergens voor straffen, stel realistische sancties en beter nog probeer positief gedrag zoveel mogelijk te belonen zodat sancties minder nodig zijn!

  1. Mijn kind is niet altijd te vertrouwen

Liegen/niet de waarheid vertellen komt bij kinderen met ADHD vaak voort uit het verbloemen van ‘vergeetachtig’ zijn, ze voelen zich schuldig, schamen zich dat ze weer iets vergeten zijn. Ze proberen hiermee te voorkomen dat ze kritiek krijgen op hun gedrag of zelfs straf.  Je kunt je kind helpen door hem of haar te observeren en te bekijken waarom je kind liegt. Liegt je kind uit angst voor straf, houd je kind dan in de gaten en benoem dat je eerlijkheid belangrijk vindt. Benadruk de momenten dat je kind durft gevoelens van schaamte en falen te tonen, laat ook door voorbeeldgedrag zien dat fouten maken mag.

  1. Mijn kind neemt mij niet serieus, mijn kind luistert niet naar mij

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je het gevoel hebt dat je kind jou als ouder niet serieus neemt. Ga na of de regels duidelijk zijn? Staan de belangrijkste regels van jullie gezin opgeschreven. Is je kind het eens met de regels die er gelden? Is het oneens zijn met de regels aan de orde, dan is het van belang om met je kind hierover in gesprek te gaan. Daarnaast is consequent zijn van groot belang als je wilt dat je kind je regels opvolgt. Losse kreten en waarschuwingen die niet worden uitgevoerd zorgen ervoor dat je als ouder je geloofwaardigheid verliest.

Merk je dat je kind te weinig naar je luistert, kijk dan eens naar jezelf. Is de balans geven en nemen in evenwicht tussen jou en je kind, heb jij ruimte voor je kind om naar hem of haar te luisteren. Of merk je dat je de laatste periode wel vaak kritiek uit of preekt naar je kind. Betrek je kind bij het maken van regels. Als je kind zich  betrokken voelt en mee mag denken, heb je een grotere kans dat je kind zal luisteren.

  1. Mijn kind reageert overdreven op bijna alles!

Een slechte emotieregulatie en overdreven emotioneel reageren is een kenmerk van ADHD.

Kinderen met ADHD reageren heftiger dan gemiddelde kinderen op een correctie. Ook hier geldt dat duidelijkheid en consequent zijn en zelf de rust bewaren en het goede voorbeeld geven aan je kind hem of haar helpt emoties beter te controleren. Daarnaast kun je met je kind bespreken wat hem/haar helpt om tot rust te komen en deze activiteiten benoemen op momenten dat je Merk je dat je kind te weinig naar je luistert, kijk dan eens naar jezelf. Is de balans geven en nemen in evenwicht tussen jou en je kind, heb jij ruimte voor je kind om naar hem of haar te luisteren. Of merk je dat je de laatste periode wel vaak kritiek uit of preekt naar je kind. Betrek je kind bij het maken van regels. Als je kind zich  betrokken voelt en mee mag denken, heb je een grotere kans dat je kind zal luisteren.

Zelf als ouder rustig leren blijven? Lees verder

Je kind helpen om rustig te worden? Lees verder

Geef een reactie